ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง คุณากร พละวงศ์
ชื่อเรื่อง การปลูกเส้นลวดนาโนซิงก์ออกไซด์โดยการออกซิไดซ์ของซิงก์ในไออะซีโตน สำหรับการประยุกต์เป็นเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสง = Growth of ZnO nanowires by Oxidize of Zn in acetone vapor for Dye-sensitized solar cell application
หัวเรื่อง เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสง
จำนวนหน้า ฒ, 123 แผ่น : ภาพประกอบ
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 102-105
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2555