ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง สุปราณี พิศมัย
ชื่อเรื่อง สมบัติและโครงสร้างจุลภาคของผิวเคลือบวัสดุผสมอะลูมินา-ไทเทเนียมออกไซด์ เสริมแรงด้วยเส้นใยนาโนซิลิคอนคาร์ไบด์-อะลูมินาเตตรอกซีคาร์ไบด์ ที่เตรียมโดยการพ่นเคลือบด้วยความร้อน = Properties and microstructure of thermally sprayed alumina-titanium oxide composite coating reinforced by silicon carbide-aluminum tetroxycarbide nanofiber
หัวเรื่อง วัสดุเซรามิก;โลหะผสมอะลูมิเนียม;เส้นใยนาโน;การชุบเคลือบผิวโลหะ;การชุบเคลือบผิวด้วยความร้อน
จำนวนหน้า ก-ณ, 116 แผ่น : ภาพประกอบ, กราฟ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2548
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [97]-99
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2548