ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง มีชัย เทพนุรัตน์
ชื่อเรื่อง การสร้างขั้วไฟฟ้าทองคำขาวระดับนาโนด้วยโฟกัสไอออนบีม สำหรับการประยุกต์ใช้ด้านเป็นเซ็นเซอร์ = Focused ion beam fabrication of platinum Nano-Electrodes for sensor applications
หัวเรื่อง ขั้วไฟฟ้า;นาโนเทคโนโลยี
จำนวนหน้า ฌ, 158 แผ่น : ภาพประกอบ
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [78]-82
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2552