ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง อานนท์ วัฒนานันท์
ชื่อเรื่อง การปรับปรุงสมบัติการต้านการซึมผ่านของก๊าซออกซิเจน ของฟิล์มพีอีทีและพีวีดีซีด้วยฟิล์มคาร์บอนคล้ายเพชร = Oxygen transmission rate property improvement of PET and PVDC films by diamond like Carbon coating
หัวเรื่อง ฟิล์มพลาสติก -- การสังเคราะห์;อิเล็กตรอน;อนุภาค (นิวเคลียร์ฟิสิกส์);ออกซิเจน
จำนวนหน้า ฏ, 68 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [61]-63
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2552