ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ยุทธ นนทะโคตร
ชื่อเรื่อง สมบัติและโครงสร้างจุลภาคของผิวพ่นเคลือบด้วยความร้อนของวัสดุผสมอะลูมิเนียม-ซิลิคอน ร้อยละ 12 โดยน้ำหนักที่เสริมแรงด้วยเส้นใยนาโน = Properties and microstructure of thermally sprayed aluminium-12 wt% silicon composite coatings reinforced by nanofibers
หัวเรื่อง อะลูมิเนียม;ซิลิคอน;ความร้อน
จำนวนหน้า ก-ท, 154 แผ่น : ภาพประกอบ, กราฟ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 128-129
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2549