ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง สุริยาพร โจไธสง
ชื่อเรื่อง ความผิดปกติของโครโมโซมแบบไดเซนทริคในบุคลากรหน่วยรังสีรักษาและเวชศาสตร์นิวเคลียร์ คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Dicentric Chromosomal Aberration in the Therapeutic Radiology and Nuclear Medicine division personnel, Faculty of Medicine, Chiang Mai University รุ่งนภา พรมปั๋น
หัวเรื่อง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะแพทยศาสตร์ -- บุคลากร;โครโมโซม
จำนวนหน้า ฐ, 72 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2554
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาฟิสิกส์การแพทย์
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาฟิสิกส์การแพทย์)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 55-58
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2554