ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ไพรัช รามเนตร
ชื่อเรื่อง การจำลองสภาพอากาศเชิงตัวเลขของลมตะวันตกเฉียงใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดแบบหมุนวนและแบบรวมตัวกันในประเทศไทยโดยแบบจำลอง ดับเบิลยูอาร์เอฟ = Numerical weather simulation of the vorticity and convergence of the Southwesterly and Southeasterly winds over Thailand by WRF
หัวเรื่อง อากาศ -- แบบจำลอง;ลม
จำนวนหน้า ก-ฎ, 88 แผ่น : ภาพประกอบ, กราฟ
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาฟิสิกส์
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาฟิสิกส์)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 87-88
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2549