ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ศักดิ์สิทธิ์ สุขประสงค์
ชื่อเรื่อง การวัดค่าสัมประสิทธิ์การแพร่บริเวณรอบรอยต่อของของเหลวผสมระหว่างเมทานอลไซโคลเฮกเซนโดยใช้เทคนิคการกระเจิงของแสง = Measurement of diffusion coefficients in the vicinity of the boundary of methanolcyclohexane liquid mixture by using light scattering technique
หัวเรื่อง การกระเจิง (ฟิสิกส์);ของเหลว -- การแพร่กระจาย;การวัดด้วยวิธีการทางแสง
จำนวนหน้า ก-ณ, 81 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาฟิสิกส์
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาฟิสิกส์)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [58]
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2551