ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง สัมฤทธิ์ อัศดรวิเศษ
ชื่อเรื่อง การคำนวณค่านิวเคลียร์ชีลดิงของคาร์บอนและไนโตรเจนอะตอม
หัวเรื่อง นิวเคลียร์ชีลดิง;นิวเคลียร์ฟิสิกส์;อะตอม;ไนโตรเจน;คาร์บอน
จำนวนหน้า 194 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2533
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาฟิสิกส์
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาฟิสิกส์)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [124]-125
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2533