ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ชาคริต โชติอมรศักดิ์
ชื่อเรื่อง การจำลองสภาพอากาศเชิงตัวเลขของพายุดีเปรสชันในอ่าวไทยโดยแบบจำลองเอ็มเอ็ม 5 = Numerical weather simulation of the Depressions in the Gulf of Thailand by MM5 Model
หัวเรื่อง เครื่องวัดสภาพอากาศ;ดีเปรสชัน;อากาศ -- แบบจำลอง;อ่าวไทย
จำนวนหน้า ก-ฒ, 111 แผ่น : ภาพประกอบ, กราฟ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาฟิสิกส์;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาฟิสิกส์)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [101]-102
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2549