ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง สมศักดิ์ รพีพัฒนา
ชื่อเรื่อง การวัดโดสของรังสีนิวตรอนพลังสูงโดยใช้ลิเธียมฟลูออไรด์เทอร์โมลูมินิเซนส์ = Dosimetry of fast neutron using LiF thermoluminescence
หัวเรื่อง กัมมันตภาพรังสี -- วิจัย;นิวตรอนพลังงานสูง;ลิเธียมฟลูออไรด์เทอร์โมลูมินิเซนส์
จำนวนหน้า 73 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2523
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาฟิสิกส์
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (สาขาวิชาฟิสิกส์)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2523