ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง เจียรนัย ขันติพงศ์
ชื่อเรื่อง การพัฒนาเทคนิคโครมาโตกราฟีของเหลวแบบสมรรถนะสูงเพื่อใช้ตรวจวัดระดับสารแลคเตทไนพลาสมาผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่ใช้ยาต้านไวรัส = Development of high performance liquid chromatography for quantitation of plasma lactate in HIV-infected patients receiving antiretroviral drugs
หัวเรื่อง ลิควิดโครมาโตกราฟี;พลาสมา -- การวิเคราะห์;โรคเอดส์ -- ผู้ป่วย;Dissertations, academic -- Toxicology
จำนวนหน้า ณ, 62 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาพิษวิทยา
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาพิษวิทยา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 51-53
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2551