ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง มณี เขม้นเขตรการ
ชื่อเรื่อง ผลของ N-acetylcysteine ต่อการป้องกันพิษของพาราควอทในหนูขาว = Protective effect of N-acetylcysteine on paraquat toxicity in rats
หัวเรื่อง พาราควอท;พาราควอท -- พิษวิทยา;ยากำจัดวัชพืช -- พิษวิทยา;หนูขาว -- การทดลอง;Dissertations, academic -- Toxicology;Acetylcysteine;Paraquat -- toxicity
จำนวนหน้า ถ, 67 แผ่น : ภาพประกอบ
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2547
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาพิษวิทยา
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาพิษวิทยา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [57]-61
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2547