ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง สาครรัตน์ มนโมรา
ชื่อเรื่อง ระดับของ 1-ไฮดรอกซีไพรีนในปัสสาวะของประชากรที่อาศัยอยู่ในบริเวณที่มีการจราจรหนาแน่นของจังหวัดเชียงใหม่ = Level of urimary 1-hydroxypyrene of people residing in heavy traffic areas of Chiang Mai
หัวเรื่อง Dissertations, academic -- Toxicology;1-hydroxypyrene;Pyrenes -- Chiang Mai
จำนวนหน้า ก-ฒ, 93 หน้า : ภาพประกอบ. ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2547
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาพิษวิทยา
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาพิษวิทยา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2547