ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ธนพล กิจพจน์
ชื่อเรื่อง การพัฒนากระบวนการผลิตข้าวเหนียวพาร์บอยล์เสริมเหล็ก แคลเซียม ไอโอดีน ไลซีน และทรีโอนีน = Process development of Parboiled Glutinous Rice Fortified with iron, calcium, iodine, lysine and threonine
หัวเรื่อง ผลิตภัณฑ์ข้าว;ข้าวเหนียว;ธาตุเหล็ก;แคลเซียม;ไอโอดีน;ไลซีน;ไทรโอนีน
จำนวนหน้า ฑ, 178 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมการเกษตร
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมการเกษตร)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [115]-124
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2551