ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ทิพพาพร ตังอำนวย
ชื่อเรื่อง การสร้างคู่มือการพยาบาลผู้ป่วยบาดเจ็บที่ศีรษะซึ่งมาที่แผนกฉุกเฉินของโรงพยาบาล
หัวเรื่อง พยาบาลกับผู้ป่วย;การพยาบาล -- คู่มือ;โรงพยาบาล -- บริการพยาบาลฉุกเฉิน;ศีรษะบาดเจ็บ;Dissertations, Academic -- Nursing;Head injuries, Nursing -- Handbooks;Craniocerebral trauma -- Handbooks
จำนวนหน้า 195 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2532
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [147]-158
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2532