ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง พีรจิตต์ สุขวัฒน์
ชื่อเรื่อง การศึกษานำร่องประสิทธิผลของการให้คำปรึกษาเพื่อเลิกบุหรี่ในผู้ป่วยโรคปริทันต์ = A pilot study on effectiveness of smoking cessation counseling in patients with periodontal diseases
หัวเรื่อง โรคปริทันต์;โรคปริทันต์อักเสบ;การเลิกบุหรี่
จำนวนหน้า ฏ, 98 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาปริทันตวิทยา
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาปริทันตวิทยา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 65-77
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2555