ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง สุขุมภรณ์ สงวนดีกุล
ชื่อเรื่อง สภาวะปริทันต์ของหญิงไทยวัยหมดประจำเดือนที่มีความหนาแน่นของกระดูกต่ำ = Periodontal status of Thai postmenopausal women with low bone mineral density
หัวเรื่อง โรคปริทันต์;เหงือก -- โรค;กระดูกพรุน;สตรี -- สุขภาพและอนามัย;สตรี -- โรค
จำนวนหน้า ฐ, 79 แผ่น : ตาราง, ภาพประกอบ
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาปริทันตวิทยา
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาปริทันตวิทยา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [54]-62
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2552