ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง จิรายุทธ์ วังตา
ชื่อเรื่อง ประสิทธิภาพ และความไวของวิธีลูปมีดิเอเตดไอโซเทอร์มอลแอมพลิฟิเคชันสาหรับการตรวจระบุเพศจากตัวอย่างเลือดมนุษย์ = Efficiency and sensitivity of loop mediated isothermal amplification (LAMP) method for sex determination from human blood samples
หัวเรื่อง เลือด -- การตรวจ;เพศ
จำนวนหน้า ฏ, 60 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 39-42
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2555