ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ธีระชัย วชิราวิโรจน์
ชื่อเรื่อง การตรวจหาอเมโลจีนินวายโลคัสในตัวอย่างน้ำซับช่องคลอดในคดีความผิดทางเพศโดยวิธีลูปมีดิเอเตดไอโซเทอร์มอลแอมพลิฟีเควัน = Deteetion of amelogemin Y Locus in vaginal swabs from sexual assault cases by loop-mediated isothermal amplification (LAMP)
หัวเรื่อง การพิสูจน์เอกลักษณ์;การพิสูจน์ดีเอ็นเอ;ดีเอ็นเอ;อาชญากรรมทางเพศ;นิติวิทยาศาสตร์
จำนวนหน้า ฎ, 44 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 29-31
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2555