ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง อนิลดา เนตตกุล
ชื่อเรื่อง การตรวจหาเชื้อ Streptococcus salivarius ในเลือดของศพที่ตายจากการจมน้าโดยการใช้ เทคนิคลูปมีดิเอเตดไอโซเทอร์มอลแอมพลิฟิเคชัน = Detection of streptococcus salivarius in postmortem blood of drowning victims using Loop-Mediated isothermal amplification
หัวเรื่อง เลือด -- การตรวจ
จำนวนหน้า ฎ, 42 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 28-30
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2555