ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ประโยชน์ อุนจะนำ
ชื่อเรื่อง ธรณีวิทยาและแหล่งแร่บริเวณเขาสามหมื่น จังหวัดเพชรบูรณ์และนครสวรรค์
หัวเรื่อง ธรณีวิทยา -- ไทย -- วิจัย;แหล่งแร่ -- วิจัย;ธรณีวิทยา -- เพชรบูรณ์;ธรณีวิทยา -- นครสวรรค์;แหล่งแร่ -- เพชรบูรณ์;แหล่งแร่ -- นครสวรรค์;ดอยสามหมื่น
จำนวนหน้า 89 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2520
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาธรณีวิทยา
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (สาขาวิชาธรณีวิทยา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2520