ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง สมชาย พุ่มอิ่ม
ชื่อเรื่อง การเปรียบเทียบลักษณะการเกิดและแร่ประกอบของดินขาวบางแหล่งในภาคเหนือของประเทศไทย = Comparison the genesis and associated minerals of some kaolin deposits in Northern Thailand
หัวเรื่อง ดินขาว -- วิจัย;ธรณีวิทยา -- วิจัย;ดินขาว -- ไทย (ภาคเหนือ)
จำนวนหน้า 121 หน้า : ภาพประกอบ, กราฟ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2524
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาธรณีวิทยา
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (สาขาวิชาธรณีวิทยา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2524