ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง กันยารัตน์ วิโรจน์พงศ์
ชื่อเรื่อง การบริโภคอาหารที่ก่อให้เกิดฟันผุกับสภาวะฟันผุในคนวัยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
หัวเรื่อง ฟันผุ;ผู้ใหญ่ -- เชียงใหม่;ผู้สูงอายุ -- เชียงใหม่;อาหาร;บริโภคกรรม;Dental caries;Cariogenic agent
จำนวนหน้า ฏ, 115 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2545
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาทันตกรรมป้องกัน
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาทันตกรรมป้องกัน)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [85]-90
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2545