ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง สุภลักษณ์ ตันติวัฒนากุล
ชื่อเรื่อง กระบวนการพัฒนางานส่งเสริมสุขภาพแบบมีส่วนร่วมในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไร่อ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา = Development of a health promotion process with community participation in Ban Rai-Ooy pre-school, Maechai District, Phayao Province
หัวเรื่อง Public health -- phayao province -- research;Health promotion -- phayao province -- research;การส่งเสริมสุขภาพ -- แม่ใจ (พะเยา);ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก -- แม่ใจ (พะเยา)
จำนวนหน้า ก-ฐ,182 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2547
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาทันตกรรมป้องกัน
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาทันตกรรมป้องกัน)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [140]-147
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2547