ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง สินี เชาวรัตน์
ชื่อเรื่อง ผลสำเร็จในการรักษาฟันกรามน้ำนมแบบพัลพ์โพโตมีระหว่างการใช้สารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรท์และฟอร์โมครีซอล = Success rate in pulpotomy treatment of primary molars between using sodium hypochlorite and formocresol
หัวเรื่อง ฟันกราม;ฟันน้ำนม;ฟัน -- การดูแลและสุขวิทยา
จำนวนหน้า ฑ, 95 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2554
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาทันตแพทย์ศาสตร์
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาทันตแพทย์ศาสตร์)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 64-69
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2554