ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง จงดี กำบังตน
ชื่อเรื่อง การประเมินการแตกหักของรากฟันในแนวดิ่งจากการถ่ายภาพรังสีสามชนิด : โคนบีมคอมพิวเตดโทโมกราฟฟี การถ่ายภาพรังสีในปาก ชนิดดิจิทัลและฟิล์ม = Assessment of vertical root fractures using three imaging modalities : Cone Beam Computed Tomography, intraoral digital radiography and film
หัวเรื่อง ทันตกรรมรากฟัน;รังสีวิทยาทางการแพทย์
จำนวนหน้า ฌ, 53 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 48-52
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2552