ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ประมวล อัตถารส
ชื่อเรื่อง การขยายพันธุ์หอมหัวใหญ่ (Allium cepa) ด้วยวิธีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
หัวเรื่อง การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช;หอมหัวใหญ่ -- การปรับปรุงพันธุ์
จำนวนหน้า ณ, 104 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2535
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาชีวิทยา
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาชีวิทยา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [93]-98
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2535