ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง อำพล ลักษมีวาณิชย์
ชื่อเรื่อง การเจริญของเรณูของมะเขือบางชนิด (Solanum spp.) ที่เลี้ยงในหลอดแก้ว = Vegetative development of Solanum spp. pollen cultured in vitro
หัวเรื่อง มะเขือ -- วิจัย;มะเขือ -- การขยายพันธุ์ -- วิจัย;ชีวเคมี -- วิจัย
จำนวนหน้า 125 หน้า : ภาพประกอบ
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2525
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาชีวิทยา
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (สาขาวิชาชีวิทยา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2525