ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง วสันต์ มะโนเรือง
ชื่อเรื่อง ความเป็นพิษของผงป่นแห้งและสารสกัดจากหัวกวาวเครือขาว (Pueraria mirifica Airy Shaw and Suvatabandhu) ในหนูถีบจักรโดยไมโครนิวเคลียส เทสต์และโดมิแนนท์ เลเธล เทสต์
หัวเรื่อง กวาวเครือขาว -- พิษวิทยา;หนู;สัตว์ทดลอง
จำนวนหน้า ฐ, 134 แผ่น : ภาพประกอบ
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2539
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาชีววิทยา
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาชีววิทยา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 95-104
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2539