ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง นุชจรินทร์ บุญธรรม
ชื่อเรื่อง ชีวประวัติของหนอนเจาะขั้วผลลิ้นจี่ และลำไย(Conopomorpha sp. : gracillariidae : lepidoptera)
หัวเรื่อง หนอนเจาะขั้วผล;ลิ้นจี่ -- โรคและศัตรูพืช -- ไทย (ภาคเหนือ);ลำไย -- โรคและศัตรูพืช -- ไทย (ภาคเหนือ)
จำนวนหน้า 110 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2536
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาชีววิทยา
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาชีววิทยา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 92-96
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2536