ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง สุลักษณ์ พุทธรักษ์
ชื่อเรื่อง การบ่งบอกสายพันธุ์ข้าวขึ้นน้ำสี่สิบสายพันธุ์ด้วยไอโซไซม์ เจล อิเล็กไตรโฟรีซิส
หัวเรื่อง ข้าว -- พันธุ์;ข้าว -- การปรับปรุงพันธุ์;ไอโซไซม์;ข้าว -- ไทย (ภาคเหนือ)
จำนวนหน้า ซ, 100 แผ่น : ภาพประกอบ
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2539
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาชีววิทยา
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาชีววิทยา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 79-88
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2539