ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง กิตติรัช ดวงเอี่ยม
ชื่อเรื่อง การแสดงออกของยีนเอคไดโซนรีเซพเตอร์และอัลตราสไปราเคิลในสมองของหนอนเยื่อไผ่ (Omphisa fuscidentalis) ในช่วงสิ้นสุดของระยะลาร์วัลไดอะพอส = Ecdysone receptor and ultraspiracle genes expression in the brain of the bamboo borer (Omphisa fuscidentalis) during the termination of larval diapause
หัวเรื่อง หนอนเยื่อไผ่;การแสดงออกของยีน;เอคไดโซนรีเซพเตอร์
จำนวนหน้า ญ, 90 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2556
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาชีววิทยา
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาชีววิทยา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 76-86
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2556