ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง สกลวัฒน์ กมลงาม
ชื่อเรื่อง การมีส่วนร่วมของยีนที่ถูกชักนำได้โดยเอคไดโซนต่อการสิ้นสุดระยะลาร์วัลไดอะพอสในหนอนเยื้อไผ่ (Omphisa fuscidentalis Hampson) = Involvement of ecdysone inducible gene in larval diapause termination in bamboo borer Omphisa fuscidentalis Hampson)
หัวเรื่อง หนอนเยื่อไผ่;ฮอร์โมนเอคไดโซน
จำนวนหน้า ซ, 87 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2558
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาชีววิทยา
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาชีววิทยา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 75-82
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2558