ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ปุณณวัช ปั้นจาด
ชื่อเรื่อง การชักนำการแสดงออกของยีนเอคไดโซนรีเซพเตอร์และอัลตราสไปราเคิลโดยฮอร์โมนจูวีไนล์และเอคไดโซน ในการสิ้นสุดระยะไดอะพอสของหนอนเยื่อไผ่ (Omphisa fuscidentalis) = Juvenile hormone and Ecdysone Induction of Ecdysone Receptor and Ultraspiracle Gene Expression in the Termination of Larval Diapause of bamboo borer (Omphisa fuscidentalis)
หัวเรื่อง การแสดงออกของยีน;หนอนเยื่อไผ่;เอคไดโซนรีเซพเตอร์;อัลตราสไปราเคิล
จำนวนหน้า 84 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2553
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาชีววิทยา
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาชีววิทยา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 74-79
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2553