ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง อิสระ ธานี
ชื่อเรื่อง ชีวประวัติของแมลงหนอนปลอกน้ำชนิด Ugandatrichia maliwan และคุณภาพน้ำ ที่ลำธารน้ำแม่กลาง อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์
หัวเรื่อง แมลงหนอนปลอกน้ำ -- เชียงใหม่;แม่น้ำแม่กลาง;อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์
จำนวนหน้า ฎ, 80 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2541
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาชีววิทยา
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาชีววิทยา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 65-71
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2541