ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ธนวิทย์ ทองใหม่
ชื่อเรื่อง การทดสอบพิษก่อกลายพันธุ์และพิษกึ่งเรื้อรังของสารสกัดจากใบมะรุม (Moringa oleifera Lam.)และใบว่านพญาวานร (Pseuderanthemum palatiferum (Nees) Radlk.) ในหนูขาวเพศผู้ = Mutagenic and subchronic toxicity tests of leaf extracts from Moringa oleifera Lam. and Pseuderanthemum palatiferum (Nees) Radlk. in male rats
หัวเรื่อง สมุนไพร -- พิษวิทยา;สารสกัดจากพืช -- พิษวิทยา;มะรุม (พืช);พญาวานร (พืช)
จำนวนหน้า ฐ, 105 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาชีววิทยา
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาชีววิทยา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 62-70
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2555