ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง สิริลักษณ์ ณ เชียงใหม่
ชื่อเรื่อง การทำให้บริสุทธิ์และการหาลักษณะเฉพาะของตัวยับยั้งทรีฮาเลสในฮีโมลิมพ์ของหนอนไหม (Bombyxmori) และหนอนเยื่อไผ่ (Omphisa fuscidentalis) = Purification and characterization of trehalase inhibitors in hemolymph of silkworm (Bombyxmori) and Bamboo Borer (Omphisa fuscidentalis)
หัวเรื่อง ทรีฮาเลส -- สารยับยั้ง;เอนไซม์ในโภชนาการสัตว์;หนอน;น้ำตาล;การย่อยอาหาร
จำนวนหน้า ฑ, 67 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2553
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาชีววิทยา
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาชีววิทยา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 57-59
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2553