ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง อภิฤทธิ์ จิตใจงาม
ชื่อเรื่อง ผลของสารสกัดจากหนอนตายหยาก (Stemona curtisii Hook.F.) ต่อการสืบพันธุ์ของหนูขาวเพศผู้ = Effects of stemona curtisii Hook.F. extract on reproduction of male albino rats
หัวเรื่อง หนอนตายหยาก (พืช);หนูขาว -- การสืบพันธุ์
จำนวนหน้า ฌ, [55] แผ่น : ภาพประกอบ
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาชีววิทยา
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาชีววิทยา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 43-48
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2551