ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง จิรพันธ์ ศรีรัตน์
ชื่อเรื่อง ผลของโมเดลสภาพแวดล้อมต่อระดับโมติเวชันของความก้าวร้าวและความขัดแย้งในช้าง
หัวเรื่อง ช้าง -- จิตวิทยา;ความก้าวร้าว;ความขัดแย้ง (จิตวิทยา);การจูงใจ (จิตวิทยา)
จำนวนหน้า ฐ, 189 แผ่น : ภาพประกอบ
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2539
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาชีววิทยา
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาชีววิทยา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 165-169
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2539