ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง สกนธ์ อติพญากุล
ชื่อเรื่อง การชักนำให้เกิดโซลาโซดีนและแคลลัสของมะเขือ Solanum laciniatum Ait. และ S. torvum Sw. ในอาหารสังเคราะห์
หัวเรื่อง มะเขือ;เซลล์และเนื้อเยื่อพืช;แคลลัส (พฤกษศาสตร์);ฮอร์โมน
จำนวนหน้า 188 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2531
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาชีววิทยา
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาชีววิทยา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 160-166
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2531