ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง Wantanee Puranasakul
ชื่อเรื่อง Diversity of bark and ambrosia beetles (Coleoptera: soclytidae and platypodidae) in mixed evergreen and deciduous dipterocarp forests in Northern Thailand = ความหลากหลายของด้วงมอดไม้ (Coleoptera: Scolytidae และ Platypodidae) ในบริเวณป่าดิบผสมและป่าเต็งรังทางภาคเหนือของประเทศไทย
หัวเรื่อง Scolytidae -- Classification;Insects -- Classification;Insects -- Thailand, Northern -- Classification
จำนวนหน้า xi, 134 p. : ill
พิมพลักษณ Chiang Mai : Graduate School, Chiang Mai University, 2006
ผู้แต่งร่วม Chiang Mai University. Graduate School;Chiang Mai University. Field of Biology
โน้ต Thesis (Master of Science (Biology)) -- Chiang Mai University;Bibliography: p. 103-106
ภาษา English
ปีการศึกษา 2006