ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง เพชรา วรพรหมมินทร์
ชื่อเรื่อง อายุการเก็บรักษาเมล็ดถั่วเหลืองพันธุ์ สจ5 ในถุงพลาสติกที่อยู่ในน้ำ
หัวเรื่อง ถั่วเหลือง -- เมล็ดพันธุ์;เมล็ดพันธุ์ -- การเก็บและรักษา;อายุ
จำนวนหน้า 158 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2529
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาชีววิทยา
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาชีววิทยา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 121-126
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2529