ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง พิษณุ ไชยมงคล
ชื่อเรื่อง ความหลากหลายและการกระจายตัวในแนวดิ่งของแพลงก์ตอนที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำเหมืองถ่านหินลิกไนต์ จังหวัดลำพูน = Diversity and vertical distribution of planktons in relation to water quality of Lignite mine reservoirs, Lamphun Privince
หัวเรื่อง แพลงค์ตอน;ความหลากหลายทางชีวภาพ;ชีววิทยาทางน้ำ;อ่างเก็บน้ำ -- ลำพูน
จำนวนหน้า ฑ, 132 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาชีววิทยา
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาชีววิทยา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 108-111
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2552