ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง กุลภัทร ยิ้มพักตร์
ชื่อเรื่อง ผลของการเก็บรักษาด้วยอุณหภูมิต่ำและวิธีการบรรจุที่มีต่อคุณภาพดอกปทุมมาพันธุ์เชียงใหม่สีชมพู (Curcuma alismatifolia cv. Chiang Mai Pink) = Effects of cold storage and packaging methods on quality of patumma flowers (Curcuma alismatifolia cv. Chiang Mai Pink)
หัวเรื่อง ดอกไม้ -- กายวิภาค;ดอกปทุมมา -- พันธุ์เชียงใหม่สีชมพู;ดอกไม้ -- การเก็บและรักษา
จำนวนหน้า ฏ, 122 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาชีววิทยา
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาชีววิทยา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 104-108
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2552