ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง Khwankhao Sinhaseni
ชื่อเรื่อง Natural establishment of tree seedling in forest restoration trials at Ban Mae Sa Mai Chiang Mai Province = การตั้งตัวตามธรรมชาติของต้นกล้าไม้ยืนต้นในพื้นที่ทดสอบการฟื้นฟูป่าที่บ้านแม่สาใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
หัวเรื่อง Perennials;Seedlings
จำนวนหน้า xv, 136 p. : ill, table
พิมพลักษณ Chiang Mai : Graduate School, Chiang Mai University, 2008
ผู้แต่งร่วม Chiang Mai University. Graduate School;Chiang Mai University. Field of Biology
โน้ต Thesis (Master of Science (Biology)) -- Chiang Mai University;Bibliography: p. [98]-105
ภาษา English
ปีการศึกษา 2008