ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง Jeeraporn Pekkoh
ชื่อเรื่อง Diversity and cyanotoxins pf toxic cyanobacteria in some water resources of Thailand = ความหลากหลายและไซยาโนทอกซินของแบคทีเรียสีเขียวแกมน้ำเงินที่เป็นพิษในแหล่งน้ำบางแห่งของประเทศไทย
หัวเรื่อง Cyanobacteria
จำนวนหน้า xiii, 146 p. : ill, table
พิมพลักษณ Chiang Mai : Graduate School, Chiang Mai University, 2008
ผู้แต่งร่วม Chiang Mai University. Graduate School;Chiang Mai University. Field of Biology
โน้ต Thesis (Master of Science (Biology)) -- Chiang Mai University;Bibliography: p. [89]-106
ภาษา English
ปีการศึกษา 2008