ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง อุมาภรณ์ ชูเกษ
ชื่อเรื่อง การหาสภาวะที่เหมาะสมและความจำเพาะเจาะจงต่อซับสเตรทของแอลฟาแมนโนซิเดสจากเชื้อราที่เจริญดีที่อุณหภูมิสูงไอโซเลท AD-3S
หัวเรื่อง เชื้อรา;เอนไซม์;แอลฟาแมนโนซิเดส
จำนวนหน้า ฐ, 122 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2539
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาชีววิทยา
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาชีววิทยา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [96]-100
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2539