ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง วรพล แก่นกำจร
ชื่อเรื่อง การคัดเลือกแบคทีเรียที่ย่อยสลายพอลิคคลอริเนเนดไบฟีนิล จากตะกอนในบ่อบำบัดน้ำเสีย = Selection of polychlorinated biphenyls degrading bacteria from sediments in sewage treatment ponds
หัวเรื่อง วิทยาแบคทีเรีย;น้ำเสีย -- การบำบัด;การย่อยสลายทางชีวภาพ
จำนวนหน้า ต, 129 แผ่น : ภาพประกอบ
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาชีววิทยา
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาชีววิทยา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [89]-102
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2551