ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง จิราภรณ์ ปาลี
ชื่อเรื่อง การผลิตสารประกอบทุติยภูมิจากหนอนตายหยาก (Stemona curtisii Hook.f.) ที่เพาะเลี้ยง ในเครื่องปฎิกรณ์ชีวภาพ = Secondary compound production from stemona curtisii Hook.f. cultured in bioreactor
หัวเรื่อง หนอนตายหยาก (พืช);การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
จำนวนหน้า ญ, 98 แผ่น : ภาพประกอบ, กราฟ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2550
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาชีววิทยา
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาชีววิทยา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [85]-92
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2550